نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

تعداد افراد روی خط : 1
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 980
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
باسلام و عرض و ادب وتبریک فرارسیدن عید سعید قربان خدمت همکاران گرامی ، بدینوسیله نتایج نقل و انتقالات دایم درون استانی سال تحصیلی 1401-1400 جهت رویت تا پایان روز چهارشنبه 1400/05/06  فعال میگردد . همکاران محترم میتوانند از طریق این سامانه نسبت به دریافت کارنامه و اطلاع از نتیجه انتقال خود اقدام نمایند . بدیهی است در صورت وجود تعارض و یا هرگونه اعتراض واقعی به نتایج تا پایان وقت اداری 1400/05/06از طریق این آدرس مهلت اقدام  دارند .    به نامه های واصله خارج از این سایت ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
باسلام و تقدیم احترام وآرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران گرامی 
سامانه نقل و انتقالات تا پایان 1400/03/15 برای ثبت درخواست فعال خواهد بود . لذا خواهشمند است با ثبت درخواست خوددر مهلت ارائه شده ، ثبت نام خود را به روز های پایانی موکول ننمایند . همچنین برای افزایش احتمال انتقال خود و نیز در صورت تمایل نسبت به تکمیل همه اولویتهای خود اقدام نمایند .